Regulamin - Luckydog-butik

luckydog-butik.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Regulamin sklepu
                 
1.    Zakres ważności regulaminu
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą LUCKY DOG Joanna Łabęda, ul. Brzozowa 15, 96-314 Kaski (zwaną poniżej Lucky Dog) i jej Klientami w sklepie internetowym www.luckydog.pl.
2.    Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
• Przebieg procesu zamówienia
-    Lucky Dog oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla psów. Klient, klikając na zdjęcie produktu może je powiększyć, aby dokładniej zobaczyć produkt. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku po kliknięciu na symbol koszyka zakupów.
-    Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "dalej". Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku, oraz w okienku „uwagi” należy podać kolor oraz rozmiar produktu.
-    Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia. Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Kup Teraz". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
• Umowa kupna
Przedstawienie asortymentu w sklepie Lucky Dog służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Kup Teraz". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Lucky Dog następuje w momencie, gdy Lucky Dog przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).
3.     Limity zamówienia
Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta Lucky Dog kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.
4.     Ceny i koszty przesyłki
Wszystkie ceny są cenami brutto i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki ustalane indywidualnie, lub są podane przy wyborze sposobu transport.
Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.
5.    Dostawa
Lucky Dog dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.
Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas wysyłki wynosi od 1 do 14 dni roboczych plus czas dostawy. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności.
W przypadku, gdy Lucky Dog nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Lucky Dog może wypowiedzieć umowę. Wówczas Lucky Dog powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Lucky Dog zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.
Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą Lucky Dog. Lucky Dog ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.
W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Lucky Dog przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Lucky Dog. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.
6.    Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje własnością Lucky Dog, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Lucky Dog.
7.    Prawo do odstąpienia od umowy
Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
• Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Lucky Dog telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Lucky Dog ul. Brzozowa 15, 96-314 Kaski, telefon: 534 942 580, luckydog@op.pl).
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Lucky Dog w ciągu 14 dni.
• Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, Lucky Dog zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Lucky Dog zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:
LUCKY DOG Joanna Łabęda
ul. Brzozowa 15
96-314 Kaski
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.
• Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
•         które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
•         które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
•         które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
8.    Gwarancja i odpowiedzialność
Firma Lucky Dog na swoje produkty udziela 2 miesięcznej gwarancji. Towar uszkodzony mechanicznie (pogryzienie, przecięcie itp.) nie podlega gwarancji.
9.    Metody płatności i kupony
Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew na konto(przedpłata). Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.
• Przelew na konto (przedpłata)
Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto Lucky Dog.
Dane do przelewu na konto bankowe:
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta dla przelewów w PLN: 33 1050 1025 1000 0091 4792 9427
Odbiorca: LUCKY DOG Joanna Łabęda
Adres odbiorcy: ul. Brzozowa 15, 96-314 Kaski
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
10.    Ochrona danych osobowych
Na stronie internetowej sklepu WWW.luckydog-butik.pl , nie ma możliwości założenie tzw. „konta klienta”. Firma Lucky Dog nie tworzy i nie przechowuje danych osobowych na stronie internetowej. Wszystkie wymagane dane osobowe są podawane jednorazowo w celu realizacji danego zamówienia.
Powyższe dane są chronione zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO).
Dokonując zakupów w naszym sklepie i akceptując regulamin sklepu, jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.

Stan prawny regulaminu sklepu: 25.05.2018r.
.
.


534 942 580
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego